Garage Sales

MonthWeekDay
November 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
October 27, 2019

8:00 am: 1635 W. Covina

8:00 am: 1635 W. Covina
October 28, 2019October 29, 2019October 30, 2019October 31, 2019November 1, 2019November 2, 2019

7:00 am: 329 W. 1st Street

7:00 am: 329 W. 1st Street

7:00 am: 445 W. Fourth St.

7:00 am: 445 W. Fourth St.

7:30 am: 1367 Somerset Dr.

7:30 am: 1367 Somerset Dr.

8:00 am: 321 N. Cataract Avenue

8:00 am: 321 N. Cataract Avenue

8:00 am: 326 Fargo Rd

8:00 am: 326 Fargo Rd
November 3, 2019November 4, 2019November 5, 2019November 6, 2019November 7, 2019November 8, 2019

8:00 am: 1384 N. Shirlmar Ave.

8:00 am: 1384 N. Shirlmar Ave.
November 9, 2019

7:00 am: 917 Laramie Drive

7:00 am: 917 Laramie Drive

7:30 am: 515 E. Allen Ave

7:30 am: 515 E. Allen Ave

8:00 am: 1384 N. Shirlmar Ave.

8:00 am: 1384 N. Shirlmar Ave.
November 10, 2019

7:30 am: 515 E. Allen Ave

7:30 am: 515 E. Allen Ave
November 11, 2019

7:30 am: 515 E. Allen Ave

7:30 am: 515 E. Allen Ave
November 12, 2019November 13, 2019November 14, 2019November 15, 2019November 16, 2019
November 17, 2019

9:00 am: 319 South Drifton Ave.

9:00 am: 319 South Drifton Ave.
November 18, 2019November 19, 2019November 20, 2019November 21, 2019November 22, 2019November 23, 2019
November 24, 2019November 25, 2019November 26, 2019November 27, 2019November 28, 2019November 29, 2019November 30, 2019
 
Translate
X